Interactive artInteraktiivinen taide

Interactive art-course

Course explores different ways to interact with the physical world in artistic way. How to create intelligent installations. Well learn more about interactivity in art, get to know different programs such as Arduino, Processing, Open frameworks, Max/MSP. Afterwards well create own interactive art installation.

 If you’re interested contact me and well work the details.

Interaktiviinen taide-kurssi

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin jolla taideteos voi kommunikoida yleisön ja muun maailman kanssa. Kurssilla opiskellaan erialisia ohjelmia kuten Arduino, Open Frameworks ja Max/MSP ja tutkitaan kuinka niiden avulla saadaan haluttuja tuloksia. Kurssilla tutustutaan myös yleisesti interaktiivisuuteen taiteessa ja sen mahdollisuuksiin, implikaatioihin ja rajoituksiin.

Mikäli sinus kiinnostaa saada maalauksiasi liikumaan, veistoksiasi puhumaan tai vaikka installaatioitasi  välkkymään, tule kurssille! Aikaisempaa tietotaitoa ei tarvita.

 Kurssi voidaan pitää aina muutamasta henkilöstä isoillekkin ryhmille, ota yhteyttä!